Categorieën
Nieuws

Jaarverslag 2020 RepairCafé Gemert-Bakel

2020 was in allerlei opzichten een opmerkelijk jaar!

Een jaar, waarin als gevolg van de coronamaatregelen veel activiteiten tijdelijk moesten worden gestopt en de contacten moesten worden geminimaliseerd.                                               Een jaar waarin in Gemert-Bakel juist ons Repair Café werd geopend.

Na een “go”van leidinggevenden van de LEV-groep en met een handboek van de landelijke organisatie onder de arm gingen dorpsondersteuners Harrie Hellings en Theo Saalmink op 13 december 2019 van start met het voorwerk voor een Repair Café in Gemert Bakel. Zij bezochten het Repair Café in Uden en kregen daar de laatste tips om goed voorbereid te zijn. Op 19 december 2019 werd voor het eerst vergaderd met een werkgroep bestaande uit de al genoemde initiatiefnemers , samen met Anne van Hoogstraten (ORO), Marloes Claassen (GGZ), Jan Gerritsen (Digipunt Keigoed) en Martien Daniëls ( Stichting Leergeld). Ton Valcks (Locals4Locals) en Jan Wagemakers (Zorgcoöperatie) gaven eerder al telefonisch support.

Over de doelstellingen was men het al snel eens: verander de weggooimentaliteit, werk aan duurzaamheid en aan kennisoverdracht van het repareren en bevorder het sociaal contact tussen mensen. Termen als ‘Waardeer het, repareer het “ en “Weggooien? Mooi niet!” sluiten daarbij aan. Naast het verbinden van mensen is een bijkomend aspect ook de zorg voor mensen met een kleine beurs. Ook zij kunnen in het Repair Café vrij goedkoop iets laten repareren. Eigenlijk gratis, maar er staat natuurlijk altijd wel een fooienpot voor een vrijwillige gift.

Op 11 februari 2020 sloot de werkgroep haar voorbereidingen af met een plan van aanpak voor o.a. de werving van vrijwilligers, het vergaren van materialen en gereedschappen, het benaderen van  sponsoren en het besluit om te kiezen voor een ruimte in d’n Dörpel in Gemert als werkplaats.

Op 12 februari 2020 was er de voorlichtingsavond voor vrijwilligers. Er gaven veel mensen gehoor aan de oproep in de media. De bestaande lijst van vrijwilligers kon worden aangevuld tot het totaal van 27 personen.

Op 3 maart 2020 was de feestelijke opening van het Repair Café Gemert-Bakel. Er was veel belangstelling en er werden al veel reparaties aangeboden. Helaas volgde direct daarna al de eerste lockdown in verband met Corona. We bleven echter actief met de opzet van een eigen website, er werd een bankrekening geopend en op 1 april 2020 werd de Stichting Repair Café Gemert-Bakel via een notariële akte een feit en als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De akte werd ondertekend door Harrie Hellings, voorzitter, Theo Saalmink, secretaris en Peter Dimmers, penningmeester. Dit bestuur werd in de loop van 2020 nog aangevuld met Frans Donkervoort. Hij is belast met de technische vragen.

Op 7 juli 2020 kon het Repair Café weer open en wel tot en met 1 december 2020. Direct daarna volgde helaas de 2e lockdown en moesten wij onze klanten voor 15 december afzeggen.

Toch mogen we niet klagen over 2020. Financieel was het een heel goed jaar vanwege de vele bijdragen van sponsoren en de ontvangen subsidie van de gemeente Gemert-Bakel. Ook de fooienpot leverde meer op dan oorspronkelijk geraamd. Door de Corona hebben veel vrijwilligers het voorzichtig aan moeten doen en zijn ze tijdelijk afgehaakt als reparateur. Door op afspraak te gaan werken kon toch iedere klant worden geholpen.

De resultaten liegen er niet om: het was een groot succes. Maar liefst 96 reparaties zijn er aangeboden op de 12 dagen die we open zijn geweest. Van de 96 reparaties zijn er 64 geslaagd en 32 niet met succes gerealiseerd. Dit betekent een positieve score van 66,67%, oftewel  2 van de 3 voor reparatie aangeboden apparaten zijn gelukt! In 2020 zijn maar liefst 10 klokken met succes gerepareerd en veel  Gemertenaren kunnen weer koffiedrinken uit het eigen apparaat.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 februari 2021